يكشنبه 30 دي 1397   22:16:52
English خانه تماس با ما نقشه سایتحسابداری
موارد ذیل از جمله وظایف  امور مالی کلینیک می باشد:
1- ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه های مصوب به واحد های زیرمجموعه از جمله صندوق و درآمد
2- نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط واحد های مذکور
3- تعیین و نظارت بر میزان منابع واریزی به حسابهای مرکز
4- نظارت بر حسن اجرای میزان اخذ تعرفه های مصوب از مراجعین
5- تامین منابع مالی جهت اجرای خدمات هزینه کرد مرکز
6- مشخص نمودن میزان هزینه های مالی و اداری مرکز و نظارت بر قیمتهای مواد و لوازم تهیه شده جهت اداره مرکز
7- مشخص نمودن درآمدهای مرکز
8- محاسبه حق الزحمه پرسنل، پزشکان و سایر افرادیکه در ارائه خدمات نقش دارند
9- تهیه و تنظیم صورتحسابهای مالی
10- تهیه و تنظیم سند هرگونه دریافت و یا پرداخت به افراد ذینفع
آدرس پست الکترونیک واحد مالی: mali_clinic@arakmu.ac.ir

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved